Pravična odškodnina

Pravična odškodnina je višina ali druga količina sredstev, ki so optimalna glede na povzročeno škodo. Povzročena škoda je lahko različna. V veliko primerih gre za zmanjšanje premoženja, preprečitev povečanja premoženja, povzročeno telesno poškodbo, strah ali duševno bolečino, ukrenjen ugled in druge oblike povzročene škode. Povzročena škoda se prepozna predvsem v materialnih in nematerialnih oblikah. Nematerialna škoda so telesne poškodbe, telesne in duševne bolečine, trajne posledica ter druge oblike nematerialne škode. V pogovornem in drugih oblikah izražanja pogosto za nematerialno škodo uporabljamo izraz nepremoženjska škoda. Poleg nematerialne škode poznamo tudi materialno škodo. Podobno kot za nematerialno škodo v praksi uporabljamo tudi drug izraz. Tako pogosto namesto izraza materialna škoda uporabljamo tudi izraz premoženjske škode. Največkrat gre za uničeno ali poškodovano premoženje. V praksi  se premoženje prepozna v raznih oblikah. To so prevozna sredstva, kot je avto, kolo, motorno kolo, prenosni računalnik, tablica, mobilni telefon ter množica drugih predmetov, ki so del premoženja določene osebe.

Poštena in pravična odškodnina ima namen odpraviti vse nastale posledice. Pri tem je potrebno storiti nekaj formalnosti. Največkrat gre za vložitev odškodninskega zahtevka. V primeru, da obstaja zavarovanje, se odškodninski zahtevek vloži na zavarovalnico povzročitelja škode. Takšno ravnanje je najpogostejše v primeru prometnih nezgod. V Sloveniji so vsa registrirana motorna vozila zavarovana. Zavarovanja so sicer od primera do primera različna. O tem kakšno zavarovanje bo sklenjeno v največji meri odloča lastnik vozila. V nekaterih primerih je določeno zavarovanje pogoj. Osnovne oblike zavarovanja se največkrat uporablja za starejša vozila oziroma vozila manjše vrednosti. Te oblike so primerne zaradi manjše vrednosti vozila, manjše uporabne in praktične vrednosti ter mnogih drugih razlogov. Novejša in dražja vozila imajo največkrat sklenjena drugačna zavarovanja. Od osnovnih zavarovanj jih med drugim loči tudi višina premije. Višina premije je na prvi pogled velika, vendar v primeru nastale škode, vsekakor dobra investicija. Tudi v primerih, ko škode v zavarovanem obdobju ni, je občutek varnosti in mnoge druge podobne lastnosti, vsekakor dober motiv za sklenitev drugačnega zavarovanja in plačilo dražje zavarovalne premije. Zavarovanje nudi tudi mnoge ugodnosti, ki v času pred, med in po času trajanja, prepričujejo zavarovance k sklenitvi zavarovanja. To so predvsem razni popusti ter druge ugodnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *