Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje vam doplača razliko zdravljenja

Slovenija je država, ki ima urejeno zdravstvenio zavarovanje. Poznamo dve vrsti zdravstvenega zavarovanja, in sicer obvezno zdravstveno zavarovanje ter dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje se krije iz naslova zaposlitve. Otroci, šoloobvezno otroci in študentje do izpolnjegena 26. leta starosti so upravičeni do plačevanja osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Zaposleni pa morajo plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje. Slednje namreč krije veliko večino vseh stroškov, ki nastanejo iz naslova zdravljenja. Kaj se zgodi z ostalimi stroški, ki jih dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne krije?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni obvezno

Obvezno zdravstveno zavarovanje, kot smo že omenili, krije del stroškov, ki nastanejo v primeru zdravljenja. Ostale nastale stroške mora kriti zavarovanec sam oziroma mu krije dopolnilno zdravstveni zavarovanje. Kako to poteka? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje namreč ni obvezno, je pa priporočljivo. Obvezno zdravstveno zavarovanje nikakor ne krije vseh nastalih stroškov zdravljenja, medtem, ko jih dodatno zdravstveno zavarovanje pokrije. Kadar nimate sklenjega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, morate razliko zdravljenja plačati sami.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje in pravila

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko v Sloveniji sklenete pri različnih zavarovalnicah in hralnilnicah, ki ga ponujajo. Zavarovanje navadno prične velja s 1. v naslednjem mesecu od sklenitve. Seveda v primeru, da ni dogovorjeno drugače. Dopolnilno zdravstveni zavarovanje se sklene za dobo najmanj enega leta oziroma za krajše odbobje, vendar pa je za to potrebno izpolnjevati določene pogoje. Vsekakor pa so tukaj izjema dijaki in študentje, ki morajo paziti na to, kdaj se jim izteče status študenta. V roku enega meseca po prekinitvi statusa je dobro, da se sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki pa ni obvezno. Kadar se v tem času ne sklene, je potrebno imeti trimesečno čakalno dobo. To pomeni, da po skleniti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v roku enega meseca, ni potrebno imeti čakalne dobe. V nasprotnem primeru mora zavarovanec plačevati premijo, vendar pa mi dodatno zavarovanje prične teči šele v roku treh mesecev.

Vedno pa si morate zapomniti, da je potrebno (ni obvezno) dopolnilno zdravstveno zavarovanje urediti takrat ko:

  • ste dopolnili 26. let starosti
  • ste izgubili status študenta ali dijaka in še niste dopolnili 26. let

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje se priporoča za prav vse državljane Republike Slovenije. Čeprav ni obvezno, je pa vsekakor dobro, da ga imate. Zavedati se je potrebno, da nesreča nikoli ne počiva. To pomeni, da bi morali v primeru zdravljenja iz lastneg žepa doplačati stroške, ki so nastali. Vsekakor pa to ni malo. Zdravljenje namreč veliko stane, česar se je potrebno zavedati na vsakem koraku. Imejte odgovornost do lastnega zdravja in si uredite dopolnilno zdravstveno zavarovanje pod zgoraj opisanih pogojih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *