Archive for Pravo

Odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči je vedno dobrodošla

Življenje nas včasih preseneti s kako nepredvidljivo situacijo in sem sodijo tudi nesreče. Med najpogostejše nesreče sodijo prometne nesreče. Če smo pri prometni nesreči poškodovani, je dobro, če vemo, na koga se obrniti v primeru, Read more

Pravična odškodnina

Pravična odškodnina je višina ali druga količina sredstev, ki so optimalna glede na povzročeno škodo. Povzročena škoda je lahko različna. V veliko primerih gre za zmanjšanje premoženja, preprečitev povečanja premoženja, povzročeno telesno poškodbo, strah ali duševno bolečino, ukrenjen ugled in druge oblike povzročene škode. Povzročena škoda se prepozna predvsem v materialnih in nematerialnih oblikah Read more